Tarkista lääkkeiden yhteensopivuus

Epäiletkö, että käyttämäsi lääkkeet aiheuttavan haittoja sinulle tai askarruttaako uuden lääkkeen yhteensopivuus muiden käyttämiesi lääkkeiden kanssa? Et ehkä ole varma, miksi tai mihin vaivaan lääkkeitä käytetään ja kauanko lääkehoidon pitäisi jatkua?

Lääkkeidesi yhteensopivuuden tarkistaminen voi olla aiheellista erityisesti silloin, kun lääkkeitä on paljon ja olet saanut lääkemääräyksiä useilta eri lääkäreiltä. Lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat aiheuttaa ei toivottuja oireita kuten esimerkiksi väsymystä ja ne voivat joskus myös heikentää muiden lääkkeiden tehoa. Lääkkeiden yhteensopivuuden lisäksi on usein syytä huomioida myös muita lääkitykseen liittyviä seikkoja. Lääkeannos, ottoajankohdat ja KELA-korvattavuus ovat asioita, joissa farmaseuttinen henkilökunta voi auttaa ja neuvoa.

Apteekin tarjoamat palvelut lääkkeiden tarkistukseen

Apteekki tarjoaa erilaajuisia palveluita lääkkeiden yhteensopivuuden tarkastamiseen ja lääkityksen arviointiin. Näitä palveluita ovat Lääkityksen tarkistus, Lääkeneuvolakäynti sekä erityisesti hoivakodeille ja SOTE-toimijoille suunnattu Lääkehoidon kokonaisarviointi. Lääkehoidostasi vastaa aina sinua hoitava lääkäri, mutta apteekki auttaa sinua toteuttamaan lääkehoitoa parhaalla mahdollisella tavalla sekä tunnistamaan lääkehoitoon liittyviä ongelmia.

Alla olevaan taulukkoon olemme listanneet, mitä eri palveluihin sisältyy ja kuvanneet tarkemmin palveluiden sisällön. Voit ottaa myös apteekkiin yhteyttä ja autamme oikean palvelun valitsemisessa.

  Lääkityksen tarkistus Lääkeneuvolakäynti Lääkehoidon kokonaisarviointi
Yhteensopivuudet
Päällekkäisyydet
Annostukset
Ottoajankohdat
Taloudellisuus
Lääkehoidon tarpeellisuus  
Lääkehoidon tavoitteet  
Lääkehoidon ongelmien selvittäminen  
Farmaseutin vastaanotto  
Arviointiraportti    
Yhteistyö lääkärin kanssa   (✔)
Kenelle tarkoitettu Henkilöasiakkaille Henkilöasiakkaille SOTE-toimijoilleLääkityksen tarkistus

Lääkityksen tarkistuspalvelu soveltuu erityisen hyvin silloin, kun otettavia lääkkeitä on vuosien varrella kertynyt paljon tai olet ollut usean lääkärin hoidossa terveydenhuollon eri toimipisteissä. Jos toimit omaishoitajana tai huolehdit toisen henkilön lääkeasioista, palvelu helpottaa työtäsi lääkeasioiden selkeyttämisessä. Usein on niin, että vanhalla lääkelistalla tai e-resepteissä näkyy lääkkeitä, jotka eivät syystä tai toisesta ole enää käytössä. Tarkistuksen lisäksi palvelussa kootaan ajantasainen lääkelista, johon on kirjattuna kaikki lääkkeet ja muut valmisteet, joita todellisuudessa käytät.

Ennen lääkityksen tarkistusta sinun tai omaisesi tulee mahdollisuuksien mukaan koota paperille lista käyttämistäsi reseptilääkkeistä, itsehoitolääkkeistä, luontaistuotteista ja ravintolisistä. Listaan kannattaa merkitä myös, milloin ja kuinka paljon kutakin lääkettä tai valmistetta käytät.

Lääkityksen tarkistuksessa farmaseutti käy läpi käytettävien lääkkeiden yhteensopivuudet, mahdolliset päällekkäisyydet, annostuksen ja ottoajankohtien oikeellisuuden (milloin, kuinka usein ja kuinka paljon lääkkeitä otetaan). Samalla katsotaan, että kaikki KELA-korvausasiat ja lääkevaihdot edullisempaan valmisteeseen ovat kunnossa. Lääkityksen tarkistus -palvelun asiakkaana saat mukaasi lääkelistan, josta ilmenevät käyttämäsi lääkkeet, luontaistuotteet ja ravintolisät. Lääkelistasta ilmenevät myös lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja muut huomioitavat asiat. Ajantasaisesta lääkelistasta on hyötyä myös silloin kun asioit lääkärin vastaanotolla tai sairaalassa.

Lääkityksen tarkistuksen hinta on 42 euroa.

Lisätiedot ja varaukset puhelimitse 02-6302600 tai sähköpostilla pori@asema-apteekki.fi

Lääkeneuvolakäynti

Joskus lääkehoitoon liittyy asioita, jotka askarruttavat mieltäsi ja haluat keskustella niistä rauhassa farmaseutin kanssa. Olet ehkä väsynyt tai sinua huimaa ja mietit, voisiko se johtua lääkkeistä. Voi olla, että sinulle ei ole ihan selvää, miksi lääkäri on määrännyt sinulle lääkelistalla olevia lääkkeitä ja kuuluuko niitä käyttää jatkuvasti. Jos toimit omaishoitajana, voit tarvita apua ja tukea lääkeasioissa, jotta voit huolehtia läheisesi lääkehoidon toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkeneuvolakäynnillä voit keskustella farmaseutin kanssa lääkehoitoosi liittyvistä huolista ja ongelmista. Farmaseutti tarkistaa lääkityksesi (Lääkityksen tarkistus), sekä arvioi onko lääkelistallasi lääkkeitä, jotka syystä tai toisesta voivat aiheuttaa sinulle lääkehaittoihin viittaavia oireita. Farmaseutti tarkistaa lääkeannoksen sopivuuden ikäisellesi henkilölle.

Jotta voimme auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla, saat apteekista ennen lääkeneuvolakäyntiä esitietolomakkeen, jossa kysymme tietoja käyttämistäsi lääkkeistä, sairauksistasi, allergioista sekä verenpaineen mittaustuloksista ja laboratoriotuloksista (jos niitä on käytettävissä). Neuvolakäynnin jälkeen sinulla on ajantasainen lääkelista, osaat käyttää lääkkeitäsi oikein ja saat tietoa voivatko mahdolliset oireesi ja tuntemuksesi liittyä lääkehoitoon. Saat myös neuvot farmaseutilta, mitkä lääkehoitoon liittyvät asiat kannattaa ottaa puheeksi lääkärin kanssa seuraavalla vastaanottokäynnillä. Sinua hoitava lääkäri arvioi, onko lääkehoitoosi tarpeellista tehdä muutoksia. Lääkeneuvolassa sinua palvelee aina Lääkehoidon arviointi -koulutuksen saanut farmaseutti.

Lääkeneuvolakäynnin hinta on 84 euroa (60 min)

Lisätiedot ja varaukset puhelimitse 02-6302600 tai sähköpostilla pori@asema-apteekki.fi

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarviointi on terveydenhuollon toimijoille tarkoitettu apteekin palvelu. Farmaseutti (LHKA-erityispätevyys) tekee potilaan lääkehoidon kokonaisarvioinnin yhteistyössä hoitavan lääkärin sekä tarvittaessa muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on lääkehoitoon liittyvien ongelmien ratkaiseminen moniammatillisessa tiimissä. Lue lisää palveluista sosiaali- ja terveydenhuollolle täältä.

Kiinnostuitko?

Lisätiedot ja varaukset puhelimitse 02-6302600 tai sähköpostilla pori@asema-apteekki.fi